Засідання МО вчителів початкових класів

04.02.2015 19:57

Аналіз рівня сформованості навички читання в учнів початкової школи в І сем. 2014-2015 н.р.

На виконання річного плану роботи школи з метою вивчення рівня сформованості в учнів 2-4 класів навички усвідомленого читання вголос в період з 1 по 15 грудня 2014 року заступником директора з навчально-виховної роботи в початкових класах Цюрак О.Д. було здійснено перевірку, якою було охоплено 265 учнів 2-4 класів, що становить 100% всіх учнів у цих класах.

Зведена таблиця (додаток 1) дає можливість проаналізувати рівень сформованості навички читання вголос учнів 2-4 класів.

Так, щодо темпу читання:

  • вище норми читають:

     в 2х класах – 45 учнів (50%);

     в 3х класах – 45 учнів (46,9%);

     в 4-х класах –  53 учнів (67,1%).

Найкраще сформовано швидкість читання в учнів 4А класу (вч. Юркевич О.Й.) – 20 (76,9%) учнів класу читають вище та в межах норми. Найгірші показники продемонстрували учні 3В класу (вч. Трач І.Б.) – 12 учнів (50%) не вкладаються в норму. Загалом показники темпу читання найнижчі в учнів 3-х класів.

Щодо способу читання:

  • цілими словами та групами слів читають:

     в 2х класах – 41 учень (45,6%);

     в 3х класах – 68 учнів (70,8%);

     в 4-х класах –  71 учень (89,9%).

Найкраще сформований спосіб читання групами слів в учнів 4А класу (вч. Юркевич О.Й.) – всі учні (100%) читають способом зв’язного мовлення. Попри те практично у кожному класі є діти з поскладовим способом читання, а 4 учнів початкової школи (Прийду Я., Юркевич В., Юркевич Я. – 2Б кл. та Гринів М. – 4Б кл.) читають окремими літерами.

Щодо правильності читання:

  • без помилок читають

     в 2х класах – 38 учнів (42,2%);

     в 3х класах – 25 учнів (26%);

     в 4-х класах –  30 учнів (38%).

Найменше помилок під час перевірки навички читання допустили учні 2А класу (вч. Курчій Л.В. та Дмитрук Г.А..) – 17 дітей (54,8%) читають без помилок та учні 4В класу (зам. Корецька Л.В.) – 16 учнів (59,2%) читають уважно. Найбільше помилок під час читання допускають учні 3А класу (вч.Піварчук В.М.) – 22 дітей (84,6%)  допускають помилки під час читання.

Щодо розуміння прочитаного:

  • добре розуміють прочитане:

     в 2х класах – 63 учні (70%);

     в 3х класах – 56 учнів (58,3%);

     в 4-х класах –  65 учнів (82,3%).

Найкращі показники усвідомленості читання продемонстрували учні 2А (вч. Курчій Л.В. та Дмитрук Г.А.) та 4А (вч. Юркевич О.Й.) класів, учні яких відповідно: 2А – 25 (80,6%), 4А – 24 (92,3%) добре розуміють прочитане. Попри те 17 учнів початкової школи  (6,4%) не усвідомлюють прочитаного. Найвищий показник нерозуміння прочитаного в учнів 2Б класу (вч. Радик Л.В. та Василашко Б.Д.) – 6 дітей (20%) не усвідомлюють прочитаного.

Щодо виразності читання:

  • виразно читають:

     в 2х класах – 40 учнів (44,4%);

     в 3х класах – 41 учень (42,7%);

     в 4-х класах –  39 учнів (49,4%).